TŘÍDNÍ SCHŮZKY a PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ

Ve čtvrtek 7. 9. 2023 od 16.30 h proběhne plenární zasedání v prostorách školní jídelny, následují třídní schůzky od 17:00 h v kmenových třídách.

vedení školy

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023-2024

V pondělí 4. 9. 2023 proběhne 1. vyučovací hodina od 8.00 h do 8.45 h.
Oběd bude vydáván od 9.00h do 12.00h.

vedení školy

Úřední hodiny

ÚŘEDNÍ HODINY
ČERVENEC - SRPEN 2023
V ČASE 9.00 - 10.00
VE DNECH : 3. 7. 2. 8.
4. 7. 9. 8.
12. 7. 16. 8.
26. 7. 23. 8.

vedení školy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB „PUTOVÁNÍ PO ŠUMAVSKÝCH ŘEMESLECH“

Žáci a pedagogický sbor, Vás srdečně zvou na
NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB „PUTOVÁNÍ PO ŠUMAVSKÝCH ŘEMESLECH“ ,
který se bude konat ve čtvrtek 30. března 2023 od 16 do 18 hodin.

Více informací na letáku.

Upravený ceník školní jídelny

Upravený ceník školní jídelny.
1. stupeň - 6 až 10 let - 31,- Kč
2. stupeň - 11 až 14 let - 33,- Kč
15 a více let - 35,- Kč
dospělí - 44,- Kč

Břetislav Fiala
plakát

Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. více plakát

ZŠ ŠUMAVA SLAVÍ 100 LET REPUBLIKY

Ke 100 letům založení republiky vytvořila škola unikátní vlajku na dvoře školy.

CUP SONG ZŠ ŠUMAVA 2019

V druhém pololetí školního roku 2018/2019 byl realizován celoškolní projekt CUP SONG ZŠ ŠUMAVA 2019, který navazoval na úspěch předešlého projektu LIP DUB z roku 2015 (www.zssumava.cz).

Projekt CUP SONGU je založen na celosvětovém fenoménu klipu Anny Kendrick – Cups, který za 6 let nasbíral na youtube.com téměř 500 milionů zhlédnutí.

Cílem celého projektu bylo, kromě jiného, zapojení všech žáků i zaměstnanců a zachycení akcí školy. V klipu můžete vidět například: vodácké výcviky na Jizeře, v Praze a jižních Čechách, harmonizační pobyt, školní ples, školní zahradu další zajímavá místa školy a jejího okolí.

Písničku nahráli a zazpívali žáci naší školy pod vedením svých pedagogů. Natáčení a celková realizace byla plně v režii školy.

Z klipu je zřejmé nadšení všech zúčastněných a odráží celkové klima a atmosféru naší školy.

Mgr. Jan Kolář, ředitel školy

100 let ZŠ ŠUMAVA

Ke 100 letům ZŠ Šumava vytvořila škola pod vedením pana ředitele jedinečný průchod školou.

Jedná se o unikátní průchod školou na jedno natočení kamerou, kde se účastní všichni žáci, učitelé a ostatní zaměstnanci školy.
Od 1. 8. 2021 realizujeme projekt ŠUM III. v rámci výzvy Šablony III. - podpora škol formou zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V rámci tohoto projektu obdržela naše základní škola dotaci v celkové výši 1 057 518 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na práci školního asistenta, na realizaci doučování žáků a projektový den ve výuce.

Projekt bude realizován do 30. 6. 2023 a je spolufinancován Evropskou unií.